ประวัติศาสตร์การอ่าน

โดย master_admin

readinghistory

“หนังสือคือหลักฐานว่ามนุษย์สามารถสร้างปาฏิหาริย์ได้” – Carl Sagan และแม้ว่านักเขียนจะเป็นผู้จุดประกายเวทย์มนตร์ให้เกิดขึ้นได้ แต่สิ่งที่จะนำพาปาฏิหาริย์ลงมาจุติได้แท้จริงแล้วคือจินตนาการของผู้อ่าน แต่คุณเคยสงสัยหรือไม่ ว่ามนุษย์เราเรียนรู้ทักษะในการอ่านมาจากที่ใด? ในหนังสือเรื่อง “A History of Reading” โดย Steven Roger Fischer ผู้เขียนได้บรรยายถึงประวัติศาสตร์การอ่าน ตั้งแต่การสื่อสารด้วยสัญลักษณ์ ไปจนถึงการสื่อสารผ่านตัวหนังสือ ในหนังสือเล่มนั้น Steven Roger Fischer ได้กล่าวเอาไว้ว่า “เปรียบดังเสียงดนตรีที่หล่อเลี้ยงจิตวิญญาณ การที่ได้อ่านหนังสือคือการหล่อเลี้ยงจิตใจ” เพราะการอ่าน คือการเปิดโลกใหม่ให้เราได้พบพาน เพราะการอ่าน คือการสร้างแรงบันดาลใจ และก็เพราะการอ่านอีกนั่นเอง ที่จะเชื่อมเราเข้าสู่สิ่งต่างๆรอบตัวเรา และเพราะการอ่าน คือการคืนความหมายให้กับชีวิต และหากจะเปรียบเทียบกันระหว่างการอ่านและการเขียน ทั้ง 2 ทักษะคือความแตกต่างที่เปรียบเสมือน หยิน กับ หยาง การเขียนคือการเผยแพร่ข้อความออกสู่สาธารณะชน ในขณะที่การอ่านคือความรู้สึกนึกคิดในโลกส่วนตัว การเขียนคือการแสดงความรู้สึกภายในสู่ภายนอก แต่การอ่านคือการนำพาความรู้สึกภายนอกฝังลึกสู่ภายใน การเขียนมีขีดจำกัด แต่การอ่านนั้นเปิดกว้างอย่างไม่มีที่สิ้นสุด การเขียนคือการหยุดเวลาไว้ชั่วขณะ แต่การอ่านคือการก้าวเข้าสู่ห้วงเวลาอันเป็นนิรันดร์ และในขณะที่การเขียนจะให้ความสำคัญกับตัวหนังสือ และความสละสลวยของเสียงพูด การอ่านคือการให้ความสำคัญกับความหมายที่ถูกสื่อออกไป แท้จริงแล้วศักยภาพในการอ่านแทบจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับทักษะในการเขียน เพราะการอ่านคือความสามารถที่จะเข้าใจความหมายจากตัวหนังสือหรือสัญลักษณ์ ผู้อ่านใช้สัญลักษณ์เหล่านั้นเพื่อรวบรวมข้อมูลที่มีอยู่ในความทรงจำ และทำการ “แปล” ความหมายของข้อความที่ผู้เขียนสร้างขึ้น แต่หากลองย้อนกลับไปในอดีต จะพบว่าการอ่านไม่ได้เป็นเช่นนี้เสมอไป เพราะก่อนหน้านี้ การอ่านคือการทำความเข้าใจในความหมายของสื่อภาพ จากนั้นก็ได้กลายมาเป็นการทำความเข้าใจตัวหนังสือที่ถูกขีดเขียนอยู่บนพื้นผิวต่างๆ จนในปัจจุบัน การอ่านคือการทำความเข้าใจข้อมูลที่ได้สลักลงบนหน้าจออิเล็กทรอนิกส์ และในอนาคต การอ่านก็อาจจะพัฒนาต่อไปอีกเรื่อยๆอย่างไม่มีที่สิ้นสุด และนี่เอง คือมหัศจรรย์ของการอ่าน เรียบเรียงจาก: http://www.brainpickings.org/2012/10/26/a-history-of-reading/ ==== #เพราะการอ่านคือการสร้างแรงบันดาลใจให้กับชีวิต afterword #สนับสนุนให้คนไทยรักการอ่าน #ร่วมระดมทุนโครงการหนังสือต่างๆของ afterword ได้ที่ www.afterword.co 11713763_386026564921637_2387815174812297410_o  0 Comments