"ผลงานอันเกิดจากการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของกลุ่มคนที่เห็นคุณค่าในสิ่งเดียวกัน สนับสนุนร่วมกัน เป็นการสร้างความสัมพันธ์ใหม่ระหว่างผู้สร้างสรรค์ผลงานและผู้สนับสนุนผลงาน ดังนั้น afterword จึงเชื่อมั่นในการระดมทุนแบบลงทุน"

การระดมทุนในการผลิตหนังสือในไทย

หากเราพิจารณาการระดมทุนเพื่อการผลิตหนังสือในประเทศไทยตามวัตถุประสงค์ จะสามารถสรุปได้คร่าวๆ 3 แบบ คือ

1) การระดมทุนแบบการบริจาค วิธีนี้ส่วนมากใช้กับหนังสือธรรมะ เพื่อเป็นธรรมทาน ทำบุญ  เนื้อหาหนังสือนั้นมักเกิดจากการเรียบเรียงรวบรวมมาจัดพิมพ์

2) การสั่งซื้อหนังสือล่วงหน้า (พรีออเดอร์) วิธีนี้ส่วนมากใช้กับหนังสือที่จัดพิมพ์และจำหน่ายแน่นอน ผู้ซื้อได้รับสิทธิพิเศษมากกว่าการซื้อจากร้านหนังสือทั่วไป เช่น ได้หนังสือที่พิมพ์จำนวนจำกัด (limited edition) หรือ ราคาพิเศษ 3) การระดมทุนแบบลงทุน วิธีนี้มีจุดประสงค์อย่างชัดเจนในการทดสอบว่าหนังสือหรือโครงการนั้นๆ ควรเกิดขึ้นหรือไม่ หากการระดมทุนสำเร็จนั่นหมายความว่า มีผู้สนใจเห็นพ้องต้องกันว่า หนังสือนี้ควรจะเกิดขึ้น และทุกคนได้ผลตอบแทนที่เหมาะสม หากระดมทุนได้ไม่ถึงเป้าหมาย หนังสือหรือโครงการนั้น จะไม่เกิดขึ้น

จากข้างต้นสามารถสรุปใจความได้ดังตารางด้านล่าง

afterword_table5

ทำไม afterword ถึงเชื่อในการระดมทุนแบบลงทุน

หนังสือและงานเขียน ถือเป็นผลงานสร้างสรรค์ที่ผู้เขียนหรือนักเขียนต้องใช้เวลา แรงกายแรงใจอย่างมาก การร่วมสนับสนุนให้มีหนังสือที่มีคุณค่าเกิดขึ้น ในลักษณะที่เป็นการระดมทุนแบบนี้ จะผลักดันให้เกิดแรงจูงใจการสร้างสรรค์งานเขียนใหม่ๆ

ผลงานอันเกิดจากการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของกลุ่มคนที่เห็นคุณค่าในสิ่งเดียวกัน สนับสนุนร่วมกัน เป็นการสร้างความสัมพันธ์ใหม่ระหว่างผู้สร้างสรรค์ผลงานและผู้สนับสนุนผลงาน ดังนั้น afterword จึงเชื่อมั่นในการระดมทุนแบบลงทุน

สิ่งที่จะเกิดขึ้นของช่วงเวลาระดมทุนกับยอดเงินระดมทุน

การระดมทุนในแบบของ afterword เป็นแนวทางที่แตกต่างไปจากวิธีเดิม ตารางข้างล่างเป็นการสรุปผลที่จะเกิดขึ้นต่อการลงเงินของท่านในช่วงเวลาต่างๆ

afterword_table4