ติดต่อเรา

สำหรับนักเขียนหรือบุคคลท่านใดที่สนใจนำโปรเจคหนังสือมาร่วมระดมทุน โปรดกรอก แบบฟอร์ม นี้ สำหรับผู้ที่ต้องการระดมทุนหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ โปรดส่งอีเมล์มาที่ contact@afterword.co หรือติดตามข่าวสารของเราได้ที่ facebook.com/afterword.co  

เกี่ยวกับเรา

คณะผู้จัดทำโครงการระดมทุน

กิตติศักดิ์ ปัญญาจิรกุล ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ พราวพรรณราย มัลลิกะมาลย์ ฝ่ายบรรณาธิการ สื่อสารและการตลาด

ฝ่ายสนับสนุนการผลิต

กองบรรณาธิการ นิตยสาร happening

ที่ปรึกษาโครงการ

วิภว์ บูรพาเดชะ บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร happening ยรรยง บุญ-หลง สถาปนิกและนักเขียน ผศ.ดร. การดี เลียวไพโรจน์ อาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตุลย์ ศรีพัฒนาสกุล นักพัฒนาระบบซอฟท์แวร์

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ SYSE (Scale Your Social Enterprise for More Impact) ซึ่งสนับสนุนโดย โครงการปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจ ภาคภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (IMBA) และสำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ (สกส.) นอกจากนี้ afterword ยังได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Banpu Champions for Change 2014 และเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้ายในโครงการ DTAC Accelerate 2014 (Incubation track)

กิจการเพื่อสังคมคืออะไร?

คือกิจการหรือธุรกิจที่เกิดขึ้นเพื่อสังคมเป็นหลัก ด้วยการใช้วิธีการและรูปแบบทางธุรกิจมาใช้แก้ปัญหาสังคมและสร้างรายได้ ผลกำไรที่ได้รับจะส่งผลต่อการแก้ไขปัญหาสังคมมากกว่าอย่างอื่น

รู้จัก afterword เพิ่มเติมผ่านสื่อต่างๆ

- รายการวิทยุ "เป็น อยู่ คือ" คลื่น 96.5fm - หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ รายการ "ท่องโลกอักษร" ทางโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

ผู้สนับสนุนโครงการ

640px-BANPU_logo     Food panda logo