สุข…ศึกษา

โดย หมอโจ หมอลี่ หมอนัท

แบบฝึกหัดเลขวิทย์อังกฤษความรู้มีมากมาย แล้วทำไมไม่มีแบบฝึกหัดส่งเสริมจิตใจและความสุขบ้างนะ “สุข…ศึกษา” ผลงาน 3 เล่มของจิตแพทย์เด็ก 3 ท่านจาก 3 สถาบัน เป็นหนังสือชุดแบบฝึกหัดเสริมสร้างทักษะทางอารมณ์และความคิดสำหรับเด็กด้วยเทคนิค Cognitive Behavioral Therapy เพื่อพัฒนาทักษะการจัดการอารมณ์ได้ด้วยตัวเอง ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญในการมีความสุข ถือว่าเป็นคู่มือ “Feel Good” สำหรับเด็กได้ทุกคน ในหนึ่งชุด ประกอบด้วยหนังสือ 3 เล่ม 3 อารมณ์ ให้เด็กๆ ร่วมเรียนรู้ไปด้วยกันกับตัวละครทั้ง 3 ไม่ว่าจะเป็น แมวน้อยจอมโมโห กระต่ายกลั๊ว..กลัว หมาเศร้าเสมอ

ตัวอย่างบางส่วนจากหนังสือ

cbt-m-1 cbt-m-2 cbt-m-4 cbt-m-6 cbt-m-7 Screen Shot 2558-09-28 at 9.12.45 AM Screen Shot 2558-09-30 at 11.09.41 AM   Screen Shot 2558-09-28 at 9.12.55 AM Screen Shot 2558-09-30 at 11.57.50 AM   Screen Shot 2558-09-28 at 9.13.05 AM Screen Shot 2558-09-30 at 11.23.47 AM

ค่าใช้จ่ายจากเงินระดมทุน

ค่าใช้จ่ายของการจัดพิมพ์หนังสือ สุข...ศึกษา อยู่ที่ 145,000 บาท โดยประกอบไปด้วยค่าตอบแทนของทีมงาน ค่าพิมพ์ ค่าส่งแบบลงทะเบียน ค่าดำเนินการของ afterword รูปแบบของหนังสือชุดนี้ประกอบด้วยหนังสือ 3 เล่ม (ขนาด 21 cm x 16.5 cm ความหนา 64 หน้า ต่อหนึ่งเล่ม) พิมพ์สีเดียว สุข...ศึกษาหนึ่งชุดมีสามเล่ม เป็นแบบฝึกหัดจัดการอารมณ์โกรธ เศร้า กลัว/กังวล อย่างละเล่ม ทั้งหมดจำนวนประมาณ 700 ชุด (หรือขึ้นอยู่กับยอดผู้สนับสนุนจริง) หากระดมทุนสำเร็จ หนังสือบางส่วนจะถูกนำไปมอบให้กับโรงเรียนทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

ข้อมูลทีมงานหนังสือ

ผู้เขียน: หมอโจ หมอลี่ หมอนัท

ผศ.นพ.ณัทธร พิทยรัตน์เสถียร (หมอโจ) อาจารย์ประจำหน่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากประสบการณ์กว่าสิบปีที่หมอโจรักษาและบำบัดเด็กที่มีปัญหาทางด้านอารมณ์ จากแรงกดดันที่เด็กพบเจอในชีวิตและสิ่งแวดล้อม หมอโจจึงอยากให้มีหนังสือแบบฝึกหัดสำหรับเด็กเพื่อสร้างเสริมสุขภาพจิตและสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้กับเด็กๆ จึงเป็นที่มาของการทำงานร่วมกับหมอลี่ หมอนัท และ afterword ประวัติการศึกษา/วิชาชีพ - แพทย์ศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาบัณฑิต สาขาจิตเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น แพทยสภา - MSc (with Merit) in Child and Adolescent Mental Health, King’s College London Certificate in Cognitive Therapy, Beck Institute, Philadelphia

พญ.ศิริรัตน์ อุฬารตินนท์ (หมอลี่) กุมารแพทย์และจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เพราะหมอลี่ได้ไปศึกษาต่อด้านปัญหาสุขภาพจิตในเด็กป่วยที่ประเทศสหรัฐอเมริกา จึงได้เห็นว่าที่นั่นมีหนังสือสำหรับเด็ก ดีๆ มากมายโดยเฉพาะหนังสือสำหรับเด็กที่ป่วยเป็นโรคต่างๆ เช่น เบาหวาน มะเร็ง หรือ โรคทางใจเช่น ซึมเศร้า วิตกกังวล เพื่ออธิบายให้เด็กเข้าใจสิ่งที่ตนเองเป็นรวมถึงวิธีรักษา ซึ่งความเข้าใจเหล่านี้มีความสำคัญต่อเด็กๆ ในการดูแลตนเอง หมอลี่จึงอยากจะทำหนังสือแบบนี้สำหรับเด็กไทยบ้าง นำไปสู่การร่วมงานกับ afterword ในโครงการ “เด็กชายกะปิ” ในปี 2557 ก่อนจะมาถึงหนังสือชุด “สุข...ศึกษา” ในครั้งนี้ เพื่อช่วยกันทำหนังสือดีๆ สำหรับเด็กๆ อีกครั้ง ประวัติการศึกษา/วิชาชีพ -แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ม. มหิดล -วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา -อนุมัติบัตร จิตเวชเด็ก และวัยรุ่น แพทยสภา -Certificate in Pediatric Psychosomatic Medicine, Stanford University, USA -Certificate in Cognitive Behavioral Therapy Supervision Program, Beck Institute, USA

นพ.ธันวรุจน์ บูรณสุขสกุล (หมอนัท) แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น หมอนัท ได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งการเป็นวิทยากรรับเชิญในการบรรยายเกี่ยวกับเด็กและวัยรุ่น เช่น เทศกาลนิทานในสวน หรือตามกรายการทีวีต่าง ๆ มากมาย หรือแม้แต้การร่วมเป็นวิทยากรในค่ายเรียนรู้เพื่อเด็กและวัยรุ่น เช่น ค่ายอยู่กับรู้อยู่กับรัก ที่วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว จังหวัดเพชรบูรณ์ ประวัติการศึกษา/วิชาชีพ - แพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - วุฒิบัตรสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - อนุมัติบัตร เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน แพทยสภา

ออกแบบคาร์แรกเตอร์: ภควัต วงศ์ไทย -สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสุขภาพจิต ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -กำลังศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาสุขภาพจิต แขนงจิตบำบัดความคิดและพฤติกรรม ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์

เลือกผลตอบแทนด้านล่างแล้วกดระดมทุน
หากมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการระดมทุน
โปรดติดต่อ contact@afterword.co ค่ะ
 • รับหนังสือ สุข...ศึกษา 1 ชุด

 • ร่วมสมทบทุน และบริจาคหนังสือ สุข...ศึกษา ให้โรงเรียนในกรุงเทพฯ หรือต่างจังหวัด จำนวน 1 ชุด และรับหนังสือ สุข...ศึกษา 1 ชุด

 • รับหนังสือ สุข...ศึกษา 3 ชุด พร้อมสติ๊กเกอร์อีก 1 ชุด

 • ร่วมสมทบทุน และบริจาคหนังสือ สุข...ศึกษา ให้โรงเรียนในกรุงเทพฯ หรือต่างจังหวัด จำนวน 4 ชุด และรับหนังสือ สุข...ศึกษา 1 ชุด

 • จำกัดเพียง 15 ท่าน คงเหลือ -3 ท่าน

  [สำหรับเด็กประถม] เข้าร่วมเวิร์คช็อปสอนใช้หนังสือ สุข...ศึกษา จำนวน 2 ชั่วโมง และรับหนังสือ สุข...ศึกษา 2 ชุด

 • จำกัดเพียง 15 ท่าน คงเหลือ -3 ท่าน

  [สำหรับผู้ใหญ่] เข้าร่วมเวิร์คช็อปสอนใช้หนังสือ สุข...ศึกษา จำนวน 3 ชั่วโมง และรับหนังสือ สุข...ศึกษา 2 ชุด

 • ร่วมสมทบทุน และบริจาคหนังสือ สุข...ศึกษา ให้โรงเรียนในกรุงเทพฯ หรือต่างจังหวัด จำนวน 23 ชุด และรับหนังสือ สุข...ศึกษา 2 ชุด

 • จำกัดเพียง 1 ท่าน คงเหลือ 1 ท่าน

  [สำหรับองค์กร] คณะผู้จัดทำหนังสือเข้าไปทำเวิร์คช็อป 3 ชั่วโมง กับบุคลากรในองค์กร (จำนวนไม่เกิน 10 ท่าน) เพื่อเรียนรู้เทคนิคเบื้องต้นของ CBT และการใช้หนังสือ สุข...ศึกษา ในเงินจำนวนนี้รวมหนังสือ สุข...ศึกษา จำนวน 15 ชุด และจำกัดเฉพาะองค์กรในเขต กทม. และปริมณฑลเท่านั้น