"afterword คือพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้หนังสือดีและเป็นที่ต้องการได้เกิดขึ้น afterword เชื่อในกระบวนการระดมทุนแบบใหม่ และจะกลายเป็นอีกทางเลือกสำหรับช่องทางการพิมพ์และจัดส่งหนังสือในอนาคต"

afterword_is

afterword เกิดขึ้นมาได้อย่างไร

เรื่องมีอยู่ว่า… กาลครั้งหนึ่ง เพื่อนที่เป็นหมอเด็ก เล่าให้ฟังว่า “..เวลาที่ต้องอธิบายเด็ก ว่าอาการที่หนูเป็นคืออะไร หนูต้องทำตัวยังไง หรือ บอกพ่อแม่ว่า น้องไม่ได้เป็นอะไรอย่างที่พ่อแม่กลัว ก็นึกอยากจะให้มีหนังสือที่ดีๆ สำหรับเด็กที่เป็นโรคต่างๆ เช่น มะเร็ง เบาหวาน หัวใจ สมาธิสั้น อธิบายเด็กเรื่องตัวโรค และการดูแลตัวเอง แบบสนุกๆ อ่ะ แนวความคิดนี้เคยไปเสนอสำนักพิมพ์แล้วเขาบอกว่าไม่มีตลาด สำนักพิมพ์จะทำหนังสือต้องคำนึงถึงความคุ้มทุน ก็เลยแป่ว..” หนังสือไม่มีตลาดจริงหรือ? เอ...แล้วมีหนังสือดีๆที่น่าจะเกิดขึ้น แต่ยังต้องเก็บไว้ก่อนอยู่แบบนี้อีกเยอะมั้ยนะ? และหากเราเดินเข้า ไปในร้านหนังสือในปัจจุบัน  ตอนนี้มีหนังสืออะไรน่าอ่านบ้างนะ? บางคนอาจมีความรู้สึกว่า หนังสือแนะนำ หรือหนังสือยอดนิยม มักเป็นหนังสือประเภทเดียวกัน ความหลากหลายให้เลือกอ่านมีน้อยลง ส่วนหน่ึงเป็นเพราะข้อแม้ทางการตลาดของสำนักพิมพ์ซ่ึงมีความจำเป็นในการตัดสินใจพิมพ์หนังสือที่คิดว่าจะขายดีมากกว่าคุณภาพหรือความหลากหลายของหนังสือ จึงเป็นไปได้ว่า ในเวลาไม่นาน ร้านหนังสืออาจไม่ใช่ท่ีแห่งการค้นพบหนังสือ ความรู้ หรือความบันเทิงใหม่ๆอีกต่อไป

industry_issues

จากกลไกตลาดในปัจจุบันค่าจัดส่งและวางขายหนังสือหน้าร้านมีค่าใช้จ่ายประมาณ 45% จากราคาปกหนังสือ และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากแนวโน้มของค่าพลังงานและค่าแรงขั้นต่ำ ทำให้บางครั้งสำนักพิมพ์ไม่แน่ใจว่าหนังสือเล่มใดควรจะได้รับการตีพิมพ์เพราะว่าอาจมีโอกาสขาดทุนได้ afterword จึงคิดว่าแนวทางการระดมทุนจากคนอ่านเพื่อให้การพิมพ์หนังสือดีเกิดขึ้นเป็นหนทางที่เหมาะสมและควรสนับสนุน การได้อ่านหนังสือที่ดีเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งดีๆหลายๆอย่าง ทั้งในด้านความคิด และ จิตใจ หลายครั้งที่หนังสือดีๆทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตไปในทางที่ดีขึ้น  afterword  จึงต้องการเพิ่มปริมาณหนังสือดีและเป็นที่ต้องการให้มีมากขึ้น ชื่อ “afterword” มีที่มาที่ไปอย่างไร

afterword” (อาฟเตอร์เวิร์ด) แปลตรงตัวได้ว่าคำแถลงหรือส่วนสรุปท้ายเล่มของหนังสือ และออกเสียงคล้ายกับคำว่า afterward ที่แปลว่า ภายหลัง หรือ ในเวลาต่อมา afterword ในความหมายของพวกเรา คือ เมื่ออ่านหนังสือจบแล้ว จะเกิดสิ่งที่มีคุณค่า เป็นเรื่องราวขึ้นมาจากการอ่านนั้น เราหวังที่จะเห็นวิธีการระดมทุนของเราเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดกิจกรรมกลุ่มซึ่งกลายเป็นเรื่องราวที่ดีๆ ต่อสังคม นอกเหนือไปจากการผลิตหนังสือเพียงอย่างเดียว